OM18YOTA – decembrová značka pre mladých

Slovenský zväz rádioamatérov na svojej stránke (www.hamradio.sk) informuje, že má na december 2018 vydanú príležitostnú značku OM18YOTA. 

“Podobne ako vlani, aj počas decembra 2018 sa uskutoční akcia, ktorú organizuje IARU Region 1. Od 1. do 31. decembra 2018 budú z viacerých krajín pracovať špeciálne stanice so sufixom YOTA – Youngsters on the air. Cieľom je zaktivizovať mladých operátorov na pásmach a prostredníctvom špeciálnych značiek im pomôcť, aby bol o spojenia s nimi záujem. Zoznam všetkých značiek a informácií je zverejnený na www.ham-yota.com.

Prevádzku pod slovenskou značkou OM18YOTA chceme umožniť všetkým slovenským operátorom, ktorí spĺňajú vekovú podmienku max. 25 rokov. Záujemcovia o vysielanie pod touto značkou prosím kontaktujte e-mailom Ondra OM4DW.”

Podľa www.hamradio.sk
albbert

Zdieľať na: