Legislatíva

Všeobecné povolovacie podmienky

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Všeobecné povolenia – ZOZNAM

CB (Občianske pásmo)
Občianske rádiostanice – CB
Všeobecné povolenie č. VPR – 19/2023
Všeobecné povolenie č. VPR – 23/2012

PMR
Všeobecné povolenie č. VPR – 03/2018

Digitálne PMR
Všeobecné povolenie č. VPR – 27/2012

HAM
Skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti
Rádioamatérske vysielanie

Tabuľka frekvenčného spektra [PDF]

Zdieľať na: