Nový princíp antény: optická detekcia rádiových vĺn

Už viac ako storočie využívame antény na prenášanie informácií, vložených do elektromagnetických vĺn. Za ten čas sa ich podstata nezmenila. Zvyčajne sa skladajú z niekoľkých kovových prvkov, ktorých rozmery sú nastavené na polovičnú veľkosť prijímanej vlnovej dĺžky. Elektrické pole rádiovej vlny urýchľuje elektróny vnútri materiálu antény, pričom vzniká malý elektrický prúd, ktorý sa následne zosilňuje. Rozmery týchto antén určujú frekvenčný rozsah vĺn, ktoré môže daná anténa prijať. Ten je zvyčajne dosť malý, preto na prijímanie signálov z väčšieho rozsahu potrebujeme antény s rôznymi veľkosťami. Vedci zo spoločnosti Rydberg Technologies v Ann Arbor v Michigane (USA) vyvinuli anténu, ktorá podstatne prekonáva tieto frekvenčné obmedzenia. Princíp jej fungovania je úplne odlišný v porovnaní s konvenčnými anténami. Interakciu s elektromagnetickými vlnami totiž zabezpečuje plyn, tvorený špecifickými druhmi atómov.

Atómy verzus rádiové vlny

Nová anténa je malá nádobka naplnená plynom atómov cézia, ktoré sa nachádzajú v takzvanom Rydbergovom stave. Znamená to, že ich elektróny sú extrémne vybudené, preto obiehajú okolo jadra vo veľmi veľkej vzdialenosti. Energetické hladiny elektrónov sú natlačené tesne vedľa seba. Vďaka tomu ich môže aj nepatrné elektrické alebo magnetické pole posúvať z jednej úrovne do druhej, preto sa dajú použiť na detekciu elektromagnetických vĺn. Interakciu elektrónov s rádiovými vlnami je možné detegovať pomocou lasera. Ak sa do plynu namieri laserový lúč s určitou kritickou frekvenciou, elektróny z neho získajú energiu a vybudia sa na maximum. Plyn potom prestane absorbovať ďalšie svetlo z lúča a stane sa preň úplne priehľadným. Ďalší lúč s rovnakou frekvenciou môže teda cez takýto plyn nerušene prechádzať…

Autor článku: Tibor Furda
Celý článok si môžete prečítať na: https://zive.azet.sk/clanok/135028/na-svete-je-novy-princip-anteny-opticka-detekcia-radiovych-vln/
albbert

Zdieľať na: