Malé zmeny pravidiel v CB súťaži Memoriál Milana 42 – EBH 2019

Slovenský CB rádioklub a Matadoři sa dohodli na drobných zmenách v propozíciách Eteru bez hraníc 2019.

Na svojich stránkach článok priniesol český CB klub Česká Lípa.

První změnou je posunutí soutěže z posledního týdne v květnu (máj) na první týden v červnu (jún) a to na 1.6 a 2.6 2019. Jedním důvodem jsou Eurovolby, které v česku nejsou až tak prožívány, ale naši slovenští kolegové tomu vkládají větší důležitost a mohlo by dojít k omezení účasti z jejich strany. A jak víme Slováci jsou v posledních letech opravdu hojně zastoupeni a bylo by škoda jim nevyjít vstříc. ( 🙂 🙂 🙂 …pozn. Radio73)

Druhou změnou je čas startu z 20:00 na 18:00 hodinu. Většina soutěžících váží cestu na větší vzdálenosti než je 100 Km a na kóty přijíždějí s dostatečnou reservou. Slovenští kolegové vzhledem k terénímu uspořádání to mají o poznání těší než mi v Česku. Podle zkušeností soutěžící dojíždí nejpozději kolem 15:00, ale i dříve. Je zbytečné někdy i v nedobrém počasí čekat až do 20:00. Podmínky šíření se nám také posouvají do denního času. DX QSO se dařilo nejvíce po západu slunce, nebo v brzkých ranních hodinách. V poslední době se DXům daří již mezi 16:00 a 19:00 hod. Tím, že se soutěž prodlouží o 2 hodiny se umožní i soutěžícím dosáhnout lepších výsledků a tím i celkového vyžití.

Další změnou je zařazení kót JN88UU a JN99JC pro potřeby pořadatele. Na těchto kótách budou rozmisťovány bonusové stanice podle potřeb pořadatelů jednotlivých republik.
Obě tyto změny jsou provedeny po dohodě obou republik a nabudou platnosti od 1.1 2019 jakožto i možnost přihlašování kót do EBH 2019.

__________________________________________________________________

A zde jsou ony (nové) propozice:

Éter bez Hranic 2019
15. ročník Memoriálu Milana 42

Slovenský CB radioklub a sdružení CB expedic MATADOR společně vyhlašují CB závod EBH.

1. Zúčastnit se mohou uživatelé CB radiostanic z České nebo Slovenské republiky jednotlivě nebo v týmech.

2. Termín závodu.
Sobota 1.června (jún) 2019 od 18:00 hod do Neděle 2.června (jún) 2019 do 08:00 hod 

3. Podmínky
a.) Soutěžící mohou vysílat z libovolného místa v České nebo Slovenské republice mimo lok. JO60LJ, JO80NB, JO80OC, JO80OB. JN88UU a JN99JC. Tyto jsou vyhrazeny pro potřeby pořadatele.
b.) Je možno použít pouze 40-ti kanálový rozsah počínaje:
26,965 MHz – 27,405 MHz a max. výkon 4W.
c.) QSO zprostředkovaná prostřednictvím opakovačů (neobsazených stanic) jsou neplatná.

4. Přihlášky.
a.) Soutěžící se mohou začít přihlašovat od 1. 1. 2019 nejpozději do 25. 5. 2019 – mailem, SMS, el. přihláškou (http://www.cbdx.cz/ebh/index.html) nebo písemně.
b.) V přihlášce uvedou jméno, příjmení a volačku. Místo soutěžního vysílání + náhradní místo.
c.) Pořadatel potvrdí přihlášku a přidělí soutěžní volací znak.
V ČR – CT xx
V SR – ST xx
Členové klubu MATADOR – MT xx
Členové klubu Č. Lípa – CL xx
Členové SCBR – SK xx
V případě, že přihlašované místo je již obsazeno, pořadatel potvrdí náhradní místo k soutěži. Rozhodující je okamžik doručení přihlášky pořadateli.
d.) Změna startovní kóty, která je uvedena v přihlášce může byt provedena jen se souhlasem řiditele soutěže nejpozději 48 hodin před startem.
e.) Vítěz EBH z minulého ročníku může z lokátoru, ze kterého vyhrál, pracovat v následujícím ročníku jako bonusová (kontrolní) stanice. Pokud tuto možnost odmítne, musí si v tomto následujícím ročníku pro svůj soutěžní start najít jiný lokátor.

5. Platná spojení.
Všechna spojení na území ČR a SR se soutěžními i nesoutěžními stanicemi.
V soutěži se počítá jedno spojení s pevným QTH, jedno s portejblem a jedno s mobilem, pokaždé však z jiného lokátoru.

6. Kontrola.
Sdružení MATADOR a SCBR zřídí kontrolní (bonusové) stanice, které budou během soutěže vysílat a tak přidělovat prémiové body za spojení.

Volací znak České i Slovenské kontroly bude – AA xx. Po celý závod si povedou odposlechový staniční deník, který poslouží pro kontrolu došlých soutěžních deníků.

7. Deník
Soutěžící vedou staniční deník v písemné nebo elektronické podobě
a.) Titulní strana: Soutěžní volačka, místo vysílání a lokátor.
b.) Zápis: Číslo spojení, datum, čas, volačka protistanice, QTH, lokátor, vzdálenost. (Reporty jsou nepovinné.)
c.) Deník výhradně ve tvaru CL6 odešlete pořadateli do 14 dnů po soutěži mailem.

8. Hodnocení.
Rozhodující je délka spojení, která se určuje podle programu CL6.

Koeficienty: 1Km = 1bod
a.) Spojení s nesoutěžní stanicí 
b.) Spojení se soutěžní stanicí MT x 1.2
c.) Spojení se soutěžní stanicí SK x 1.2
d.) Spojení se stanicí A xx 2
e.) Spojení se soutěžní stanicí CL xx 1.2

Koeficientem se násobí počet Km z daného spojení.

9.) Vyhodnocení.
Na základě došlých staničních deníků (zaslaných podle státní příslušnosti – SR na slovenskou ADR a ČR na českou ADR).
Pořadatelé vyhodnotí pořadí týmů pro každou republiku zvlášť a společně stanoví absolutního vítěze, který se stane držitelem putovního poháru pro daný rok.
a.) vyhodnocení se provádí systémem 1km=1bod
b.) v případě rovnosti bodů rozhoduje lepší průměr na 1 QSO

Výsledky soutěže budou vyhlášeny na setkání v Holicích pro ČR.
Pre Slovensko miesto a dátum vyhlásenia výsledkov budú upresnené obvyklým spôsobom.

10.) Startovné
Soutěžící zaplatí 100Kč složenkou na adresu uvedenou v propozicích nebo na na účet : 252985985/0300
Za Slovenské soutěžící hradí startovné SCBR

11.) Ceny.
Za vybrané startovné pořadatel pořídí ceny (poháry) v mezinárodním i národním hodnocení.

1. místo pohár + diplom
2. místo pohár + diplom
3. místo pohár + diplom
a do 5 místa diplom

V mezinárodním hodnocení Putovní pohár

12.)
Kontakt na pořadatele pro zasílání přihlášek a startovného v ČR:
Václav Mestl Chotěšov 160 332 14
radegast@cbdx.cz
Tel. : 377 900 636
Mob. : 605 588 849

Kontakt na pořadatele pro zasílání přihlášek a startovného ve SR:
Lasab Štefan, Námestie Slobody 3, Zvolen, 96001, SR
lasab@ppabb.sk
SMS – 905 365 382

http://www.cbdx.cz/ebh/index.html přihlášky

Čestné prohlášení
Slibuji na svou čest, že budu užívat maximální VF výkon 4W, nebudu rušit spojení ostatních soutěžících a budu zachovávat zásady sportovní chování. Jsem si vědom toho, že pokud tyto zásady poruším budu vyloučen ze soutěže!

Podľa www.cbdx.cz
albbert
Foto: Alan Trnava (EBH 2018) Zdroj: www.scbr.sk

Zdieľať na:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *